ข่าวล่าสุด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนใหม่

อ่านข่าวงานรับนักเรียนใหม่ทั้งหมด 

ผลงาน

กิจกรรม

นักเรียน

รับสมัคร

การเงิน/จัดซื้อฯ

อ่านข่าวการเงินและงบประมาณทั้งหมด 

ทั่วไป

PCSHSNST Media

Scroll to Top