ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ที่ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 ทั้งหมด 2 คน ได้แก่….

?นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์แก้ว?
ตามความต้องการของ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไปศึกษาในสาขา Medical Sciences/ Biomedical Sciences/Molecular Biology เน้น ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

?นางสาวกมลรัตน์ แก้วหนูนะ?
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปศึกษาในสาขา Biology/ Microbiology/ Biochemistry/Molecular Biology เน้น Microbiomics ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [177.54 KB]