ที่ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณบ้านมะขามเรียง หลักกิโลเมตรที่ 10-11 ทางหลวงหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง บนเนื้อที่ 100 ไร่ เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าจากวัดมุจลินทราวาส