วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ ในสาขาวิชาดาราศาสตร์ เพื่อแข่งขันในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3-8 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ มีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือก 2 คน เพื่อเข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

  1. นางสาวทอฝัน สุนทรากร
  2. นางสาวสุมินทร์ญา ปาละสัน