ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันรับสมัคร: วันที่ 4-31 มกราคม 2565

วันสอบ: วันที่ 19 มีนาคม 2565 (ห้องสอบ OnSite)

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครสอบรอบแรกผ่านระบบรับสมัครนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (mwit)

วันรับสมัคร: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

สอบรอบแรก: วันที่ 16 มกราคม 2565 (ห้องสอบ Onsite)

สอบรอบสอง: วันที่ 25 มีนาคม 2565 (ห้องสอบ OnSite)

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
LINE OpenChat

(คลิก หรือแสกน QR Code ที่ภาพ)

สอบถาม พูดคุย เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียน

ผ่าน LINE OpenChat : อยากเป็นเด็ก จภ.นศ. ต้องทำไง?

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat © Copyright 2019 PHA-NU-WAT