เพลงจุฬาภรณวลัยลักษณ์

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

จุฬาภรณวลัยลักษณ์วรสุภา ราชธิดาจอมจุฑาธิปไตย
มิ่งขวัญของอาณาประชาไทย ดวงใจของชนกชนนี
ไผทไทยในหล้าอาทร จุฬาภรณอดิศรบวรศรี
เสริมขวัญราชันบรมจักรี ขัตติยนารีนามาจุฬาภรณ

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ สิริศักดิ์สโมสร
อัญขยมประนมกร ถวายพระพรสดุดี
ขอทรงดำรงสุข นิรทุกข์รมณีย์
กอปรคุณพระบารมี พิสิษฐศรีนิกรไทย ไชโย

เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คำร้อง วิชาญ เชาวลิต
ทำนอง กิตติ ศรีเปารยะ

ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล

ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย ก้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม

สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม
มงคลสถิตอยู่คู่เขตคราม ปรากฎนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่
สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน