วันนี้ (23 พฤษภาคม 2564) ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ จำนวน 6 คน สอวน. โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือก 4 คน ดังนี้

?นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์
?นายศุภกร สันทัดการ
?นางสาวธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์
?นายพัชรพล แก้วเนิน