โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา