ข้อมูลติดต่อและที่อยู่ของโรงเรียน

 

ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 120
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80330
โทรศัพท์ :
  075399123
โทรสาร :
  075399453
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/07/2536
อีเมล์ :
  pccnst_nstd (at) hotmail.com pccnst (at) pccnst.ac.th
เว็บไซต์ :