พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

         

เว็บลิงค์