การเข้าศึกษา

นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี เพื่อให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่มีความเข้มข้นพิเศษสำหรับนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้จะให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าหากนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่านักเรียนดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่แท้จริง

สำหรับรายละเอียดการสมัคร การสอบคัดเลือก และกระบวนการต่าง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดตามได้ที่งานรับนักเรียนใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

งานรับนักเรียนใหม่

โทร.: 075-399123 ต่อ 113,124
มือถือ: 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com, newstd (at) pccnst.ac.th
website : https://sites.google.com/a/pccnst.ac.th/pccnstnewstudent/ 

ข่าวงานรับนักเรียนใหม่

Scroll to Top