การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมร […]

จภ.นศ. ร่วมชมสุริยุปราคา

จภ.นศ. ร่วมชมสุริยุปราคา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ชุมนุมดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัต […]

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขึ้นใหม่

พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขึ้นใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรา […]

ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2562

ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา […]

ยินดีต้อนรับ ดร.สันติ นาดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รร.จภ.นศ.

ยินดีต้อนรับ ดร.สันติ นาดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รร.จภ.นศ.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา […]

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำ […]

Scroll to Top