ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เช้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เช้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ๋เช้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ๋เช้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมร […]

จภ.นศ. ร่วมชมสุริยุปราคา

จภ.นศ. ร่วมชมสุริยุปราคา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ชุมนุมดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัต […]

Scroll to Top