ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานหุงข้าว

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง รับสมครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ,พนักงานทำความสะอาด และคนสวน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 […]

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม เครือข่ายผู้ปกครอง 11 – 12 พ.ค. 62

Scroll to Top