จภ.นศ. ร่วมมือกับ มทบ.41 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

จภ.นศ. ร่วมมือกับ มทบ.41 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณร […]

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน พนักงานทำความสะอาด พนักงานบริการอาหาร

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนลงทะเบียนรับ E-mail ภายใต้ โดเมน pccnst.ac.th

ให้นักเรียนลงทะเบียนรับ E-mail ภายใต้ โดเมน pccnst.ac.th

ให้นักเรียนลงทะเบียนรับ E-mail ภายใต้ โดเมน ของ โรงเรีย […]

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top