ข่าว

พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

สำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า เรื่อง พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรี อ่านต่อ …

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2561

  ใบรับรองผลการเรียน  Transcript for 4 semester 2018 ผ่านเว็บไซต์ : http://genius.ipst.ac.th/ หรือ http://test.ipst.ac.th/  หากมีข้อสงสัย สามารถต อ่านต่อ …

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561

ใบรับรองผลการเรียน  Transcript for 4 semester 2018 ผ่านเว็บไซต์ : http://genius.ipst.ac.th/ หรือ http://test.ipst.ac.th/  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู อ่านต่อ …

งาน 25 ปี คืนสู่เหย้าชาวแคแสด 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ตามที่ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้มีการจัดงาน 25 ปี คืนสู่เหย้าชาวแคแสด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.00 &# อ่านต่อ …

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินการสอบ PISA 2018

ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเ อ่านต่อ …

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลง การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ตำแหน่งครูหอพัก (เพศชาย) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ตำแหน่งครูหอพัก (เพศหญิง)