ข่าว

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลง การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ตำแหน่งครูหอพัก (เพศชาย) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ตำแหน่งครูหอพัก (เพศหญิง)

ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้การต้อนรับคณะ อ่านต่อ …