สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 120 หมู่ที 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  บริเวณบ้านหนองนก หลักกิโลเมตรที่ 10-11 ทางหลวงหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง  เนื้อที่ 100 ไร่  เป็นที่ดินธรณีสงฆ์  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าจากวัดมุจลินทราวาส

การเดินทาง

การเดินทางด้วยรถยนต์

ขับจากสี่แยกหัวถนนไปทางอำเภอปากพนัง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยโรงเรียนจะอยู่ทางขวามือ เยื้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการ ได้แก่ รถเมล์แดง นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ออกรถทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 6.00 - 17.30 น. โดยจะขับจากสถานีขนส่งนครศรีธรรมราช วัดวังตะวันตก ไปตามถนนราชดำเนิน และเลี้ยวเข้าถนนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ผ่านโรงเรียน (อาจแจ้งผู้ให้บริการบนรถว่า โรงเรียนจุฬาภรณ หรือ บางสะพาน ก็ได้) สิ้นสุดระยะทางที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ค่าโดยสารจากตัวเภออำเภอเมืองไปยังโรงเรียน 12 บาทสำหรับบุคลทั่วไป และ 8 บาทสำหรับนักเรียน

Scroll to Top