เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

ข้าพระพุทธเจ้า