ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

a

พระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง

พระจุลมงกุฎ สีเหลืองทอง

อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง

อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง

ลายกระหนก สีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง

แพรแถบ สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน