อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน                 :    โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชื่อภาษาอังกฤษ         :    Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat

ชื่อย่อภาษาไทย         :    จ.ภ.นศ.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :    PCSHS NST.

แบบตราสัญลักษณ์    :    มีรายละเอียดประกอบด้วย

สีประจำโรงเรียน

 

 

น้ำเงิน – แสด

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

สีแสด หมายถึง สีวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ มีดอกสีแสด ขึ้นง่ายโตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกที่