ติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรณีย์ 80330
โทรศัพท์ 075-399123
โทรสาร 075-399453
เว็บไซต์ www.pccnst.ac.th
อีเมล pccnst_nstd (at) hotmail.com
pccnst (at) pccnst.ac.th
Scroll to Top