ติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรณีย์ 80330
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 8° 22′ 8.17″ N100° 2′ 43.05″ E
8.368936100.045292
โทรศัพท์ 075-399123
โทรสาร 075-399453
เว็บไซต์ www.pccnst.ac.th
อีเมล pccnst_nstd (at) hotmail.com
pccnst (at) pccnst.ac.th
เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อีเมล pccnst_nstd (at) hotmail.com
pccnst (at) pccnst.ac.th
รายการวิทยุ รายการแคแสดสัมพันธ์ โดยงานประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการย้อนหลังบนยูทูป | บนเฟซบุ๊ก