จภ.นศ. ส่งครู-นักเรียนอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชาติ) จัดอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ตามโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดา อ่านต่อ …