ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560

สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายโอลิมปิก ค่าย 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาดาราศาสตร์

นักเรียน จภ.นศ. ดูงานแพทย์ “SAKURA Exhange” ที่ญี่ปุ่น

นางสาวอรจิรา จุลสิกขี ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมศึกษาดูงานทางการแพทย์ในโครงการ SAKURA Exchange Program in Science ณ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื อ่านต่อ …

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560

สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ มีผลการสอบและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย ดังนี้

เด็ก จภ.นศ. คว้า 3 ทองโครงงานวิทย์-คอมที่อินโดนีเซีย

3 โครงงานคว้าทองที่อินโดนีเซีย

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญจากรายการ International Young Inventors Award (IYIA) 2017 ณ Mercu Buana อ่านต่อ …

คว้ารองชนะเลิศ สร้างสื่อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพีย อ่านต่อ …

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

งานวันมัธยม 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โร อ่านต่อ …

คว้า 1 ใน 10 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย ปี 2560

รับรางวัลชมเชย เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

นายศุภวิชญ์ สันทัดการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที อ่านต่อ …