รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1) สำนักงานเขต อ่านต่อ …

คว้า 1 ใน 6 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น ปี 2560

คว้า 1 ใน 6 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น ปี 2560

เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด คว้ารางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ อันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยร อ่านต่อ …

ไปต่อระดับชาติ! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ อ่านต่อ …

คว้าเหรียญทองแดง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ม.ต้น 2560

คว้าที่ 3 เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ม.ต้น 2560

นางสาวทิพรดา เบิกบาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับชนะเลิศเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ชิงถ้ อ่านต่อ …

จภ.นศ. คว้า 2 เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์วิทย์ที่เกาหลีใต้

Semarang International Illustration Festival 2017

สิ่งประดิษฐ์ ReWaterPot  โดยนางสาวณัฏฐณิชา ชิตเจริญ และนางสาวธันยชนก ไพมณี และสิ่งประดิษฐ์ WallPanel 3-in-1  นายศุภพร กลับกลายดี และนายการัณยภาส ชาสวั อ่านต่อ …

คว้าที่ 4 หุ่นยนต์บังคับมือ U-15 ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560

ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ “PPG CHAINKILLER” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายคุณัชญ์ จุลษร เด็กชายจิรวัฒน์ จรา และเด็กชายศุภกร สันทัดการ อ่านต่อ …

คว้าที่ 3 ตอบปัญหากฎหมายรพีวิชาการ มธ.

วันรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายอภิสิทธิ์ ไทยทบะ และนางสาวภัทราภรณ์ มูสิกะ และครูที่ปรึกษา นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อ่านต่อ …

นักเรียน จภ.นศ. ดูงานวิทย์ “JENESYS2017” ที่ญี่ปุ่น

นางสาวธันยชนก ไพมณี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ อ่านต่อ …

รองชนะเลิศตอบปัญหา “นิติทรรศน์” ที่จุฬาฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหากฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายอภิสิทธิ์ ไทยทบะ และนางสาวภัทราภรณ์ มูสิกะ และครูที่ปรึกษา นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันต อ่านต่อ …

จภ.นศ. ส่งครู-นักเรียนอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชาติ) จัดอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ตามโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดา อ่านต่อ …