หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

การแข่งขันวาดภาพระบายสี “วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562”

พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขึ้นใหม่

พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขึ้นใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรา […]

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม เครือข่ายผู้ปกครอง 11 – 12 พ.ค. 62

ศธ. ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

ศธ. ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เ […]

พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

สำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298 ลงวันที่ 3 ก […]

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560 สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายโอลิมปิก ค่าย 2/25 […]

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560 สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบคัดเลือ […]

Scroll to Top