พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

สำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า เรื่อง พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรี อ่านต่อ …

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560

สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายโอลิมปิก ค่าย 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาดาราศาสตร์

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560

สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ มีผลการสอบและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย ดังนี้