[หมดเขต]รับสมัครนักเรียน จภ.นศ. เข้าร่วมคัดเลือกไป CERN

รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานเซิร์นประจำปี 2561 (High School Visit Program at CERN)

รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษา อ่านต่อ …