หมวดหมู่: สำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

ตรวจสอบวัน เวลา และวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา […]

[หมดเขต]รับสมัครนักเรียน จภ.นศ. เข้าร่วมคัดเลือกไป CERN

[หมดเขต]รับสมัครนักเรียน จภ.นศ. เข้าร่วมคัดเลือกไป CERN รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานเซิร์นประจำปี 2561 (High School Visit Program at CERN)

รับสมัครนักเรียนม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทย […]

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2560

ตรวจสอบวัน เวลา และวิชาสอบกลางภาค ที่นี่

Scroll to Top