จภ.นศ. สมทบทุน “ก้าวคนละก้าว”

ก้าวคนละก้าว

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่ อ่านต่อ …

“รองฯ เจริญมาเราดีใจ ครูมนตรีไปเราคิดถึง”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนักเรียนประจำมาปฏิบัติหน้าท อ่านต่อ …

ค่ายฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1/2560 สอวน.มวล.

เมื่อวันที่ 1-18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส อ่านต่อ …

เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียน

เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อ่านต่อ …

เกษียณวรา มุทิตารำลึก 2560

มุทิตา 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรม “เกษียณวรา มุทิตารำลึก” เพื่อรำลึกพระคุณและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยในปี อ่านต่อ …

สมเด็จพระสังฆราชทรงเปิดหอสมุดใหม่-วางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิหิงค์

สมเด็จพระสังฆราชเปิดหอสมุด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประ อ่านต่อ …

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

งานวันมัธยม 2560

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช “เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล” สถาน อ่านต่อ …

งานแถลงข่าวมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

แถลงข่าววันมัธยม 2560

งานแถลงข่าวมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ-ลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 2560

ตักบาตรวันแม่ 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาค 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมตักบตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบ อ่านต่อ …

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน APU ปีการศึกษา 2560

APU Student Exchange 2017

โรงเรียนให้การต้อนรับ Ms.Sakamoto Miku และ Ms.Kimoto Kyoka นักศึกษามหาวิทยาลัย Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและฝึกสอนภาษาญี อ่านต่อ …