ต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้การต้อนรับคณะ อ่านต่อ …

การจัดแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช “ร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาศาสตร์ เพื่อชาติและสังคม”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นภายใต้ช อ่านต่อ …

กิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบ อ่านต่อ …

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี 4 จำนวน 69 คน จากมหาวิทยาลัยราชภั อ่านต่อ …

“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มโสตทัศน์แคร์แมส จัดกิจกรรมโครงการ Music Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “มันศาสตร์ เยาวช อ่านต่อ …

[หมดเขต]รับสมัครนักเรียนชั้นประถมฯ เข้าแข่งขันวาดภาพวิทย์ ในวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

วันวิชาการ ปีการศุึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รา อ่านต่อ …

ค่ายวิทย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคใต้ ปี 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และแหล่งเรียน อ่านต่อ …

ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อ่านต่อ …

จภ.นศ. สมทบทุน “ก้าวคนละก้าว”

ก้าวคนละก้าว

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่ อ่านต่อ …

“รองฯ เจริญมาเราดีใจ ครูมนตรีไปเราคิดถึง”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนักเรียนประจำมาปฏิบัติหน้าท อ่านต่อ …