เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับ อ่านต่อ …

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ENGLISH CONTEST ชิงแชมป์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25

ท่านผู้อำนวยการ ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ อ่านต่อ …

การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินการสอบ PISA 2018

ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเ อ่านต่อ …

ต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้การต้อนรับคณะ อ่านต่อ …

กิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบ อ่านต่อ …

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี 4 จำนวน 69 คน จากมหาวิทยาลัยราชภั อ่านต่อ …

“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มโสตทัศน์แคร์แมส จัดกิจกรรมโครงการ Music Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “มันศาสตร์ เยาวช อ่านต่อ …

ค่ายวิทย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคใต้ ปี 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และแหล่งเรียน อ่านต่อ …

ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อ่านต่อ …