ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน (ไทย) วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน (อังกฤษ) Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat
ชื่อย่อ จภ.นศ.
PCSHSNST
ประกาศจัดตั้ง 27 กรกฎาคม 2536
รหัสโรงเรียน 1080210781
รหัส Smis 80012008
รหัส OBEC 210781
ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรณีย์ 80330
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 8° 22′ 8.17″ N100° 2′ 43.05″ E
8.368936100.045292
โทรศัพท์ 075-399123
โทรสาร 075-399453
เว็บไซต์ www.pccnst.ac.th
อีเมล pccnst_nstd (at) hotmail.com
pccnst (at) pccnst.ac.th
ปรัชญา ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ (ปัญญายัตถัง วิปัสสะติ)
คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
อัตลักษณ์ ความรู้ดี มีกระบวนการคิด จิตอาสา
เอกลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คุณภาพสู่สากล
Scroll to Top