วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากส […]

จภ.นศ. ส่งครู-นักเรียนอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ปี 2560

จภ.นศ. ส่งครู-นักเรียนอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดารา […]

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มวล. ค่าย 2 ปี 2560 สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่ายโอลิมปิก ค่าย 2/25 […]

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ฉบับประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศ […]

ค่ายฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560

ค่ายฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ม. วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2560 ฟิสิกส์และชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1/2560 สอวน.มวล.

เมื่อวันที่ 1-18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยได้ […]

นักเรียน จภ.นศ. ดูงานแพทย์ “SAKURA Exhange” ที่ญี่ปุ่น

นักเรียน จภ.นศ. ดูงานแพทย์ “SAKURA Exhange” ที่ญี่ปุ่น

นางสาวอรจิรา จุลสิกขี ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมศึกษาดูง […]

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบเข้าและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบเข้าและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ปีการศึกษา 2561 1st Building pf PCSHSNST

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบได้ที่ลิงก์ด้ […]

เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียน

เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียน เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดพิธีเจริญพระพุทธ […]

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560 สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบคัดเลือ […]

เด็ก จภ.นศ. คว้า 3 ทองโครงงานวิทย์-คอมที่อินโดนีเซีย

เด็ก จภ.นศ. คว้า 3 ทองโครงงานวิทย์-คอมที่อินโดนีเซีย 3 โครงงานคว้าทองที่อินโดนีเซีย

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับ […]

Scroll to Top