ให้นักเรียนลงทะเบียนรับ E-mail ภายใต้ โดเมน pccnst.ac.th

ให้นักเรียนลงทะเบียนรับ E-mail ภายใต้ โดเมน ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (pccnst.ac.th)
1. ให้นักเรียนไปที่ www.google.com

2. ให้นักเรียน login โดยใช้ E-mail ภายใต้ โดเมน (pccnst.ac.th) โดยการลงชื่อเข้าใช้

3. ในกรณีใช้หลาย account ให้นักเรียนเลือก “ใช้บัญชีอื่นๆ”

4. ให้นักเรียนไปตรวจสอบ e-mail ของนักเรียนในแต่ละระดับ และ ในแต่ละห้อง (ด้านล่าง) เมื่อได้ e-mail ของตนเองแล้วให้นำมากรอก ลงในช่อง “อีเมลหรือโทรศัพท์”

5. ให้กรอกรหัสผ่าน 987654321 และเลือกถัดไป

6. ระบบจะให้นักเรียนใส่รหัสเดิม (987654321)

7. หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความยินดีต้อนรับ

8.ระบบจะให้นักเรียนใส่รหัสใหม่ (จดด้วยครับ ถ้ากลัวจำไม่ได้ และ ควรเปลี่ยนสถานะลูกตาให้มองเห็นรหัสผ่าน)

10. เข้าสู่หน้า e-mail ของนักเรียน

9. นักเรียนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน ทำการยืนยันการลงทะเบียนกลับมายัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช แบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียน Email

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

Scroll to Top