ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม )

ตามที่ได้แจ้งประกาศผลสอบรอบแรกไปแล้วนั้น เนื่องจาก สสวท.พบข้อผิดพลาดในการเฉลยและตรวจกระดาษคำตอบข้อที่ 9 รายวิชา วิทยาศาสตร์ สสวท.จึงทำการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ ส่งผลให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาสาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีคะแนนเท่ากับลำดับสุดท้ายที่ประกาศรอบแรกไปแล้วนั้น 42 คน ตามประกาศดังแนบ

https://drive.google.com/file/d/1S3VXSzEtTIfPgGAJitnck8TedmekKTWd/view?usp=sharing

ในการนี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นรายบุคคล และจะทำการส่งจดหมายแสดงความยินดี และแจ้งเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ห้องสอบ ในโอกาสถัดไป

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้ประสานงาน

ครูอุไรวรรณ จุลสิกขี 093-7936032 หรือ

ครูกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ 0954268631

หรือ โทร. 075-399123 ต่อ 124

Scroll to Top