พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขึ้นใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

แบบตราสัญลักษณ์ใหม่ประกอบด้วย

  • พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
  • อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
    • อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง
    • อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง
  • ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง
  • แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้านี้

 


Scroll to Top