ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

Scroll to Top