แคแสดสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 “รักษ์พระปณิธาน สร้างชาติ สร้างคน”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นำโดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จัดกิจกรรม “แคแสดสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมฟุตซอลกระชับมิตร กิจกรรมพบปะครู-ศิษย์เก่า และกิจกรรมคอนเสิร์ต

Scroll to Top