ครู จภ.นศ. คว้ารองนะเลิศ ครูคิดส์ ประจำปี 2562

ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูฟิสิกส์ และ นายสุเทพ หนูเสน พนักงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการครูคิดส์ ประจำปี 2562 ในรอบชิงชนะเลิศ จาก 20 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเหรียญเงิน โล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท โดยผลงานที่จัดส่ง คือ วัตถุฟิไบร์ท (Phy Bright Object)

Scroll to Top