ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาฯ กลุ่ม จภ. ภาคใต้และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนฝ่ายบริหารและครู นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการบังอร แป้นคง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนดูแลนักเรียนและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ กับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ประกอบด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่มาข่าว ตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ พร้อมทีมบริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ที่มาภาพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 21/11/2562

Scroll to Top