เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รูปภาพการประชุมเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/pQd7kW2XC8crF8ce9

Scroll to Top