เรื่อง รับสมัครบุคคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดหอพักนักเรียน