ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ENGLISH CONTEST ชิงแชมป์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25

ท่านผู้อำนวยการ ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่ เด็กชายเนติธร ขาวมะลิ และ เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทบุคคล หลักสูตรปกติและหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่ดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ คนละ 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Scroll to Top