งาน 25 ปี คืนสู่เหย้าชาวแคแสด 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ตามที่ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้มีการจัดงาน 25 ปี คืนสู่เหย้าชาวแคแสด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รุ่นพี่รุ่นน้องชาวแคแสดและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่น้องๆ

รูปภาพเพิ่มเติมความละเอียดสูง

ช่วงเช้า   https://photos.app.goo.gl/DrkQLKzZGECtM8Ag8
ช่วงบ่าย  https://photos.app.goo.gl/SRpDvQPAWNC5GY7u9
ช่วงค่ำ    https://photos.app.goo.gl/ZeF8FpU222xXDmvv5
ภาพโดย CARE MASS

Scroll to Top