การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินการสอบ PISA 2018


ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA ของกลุ่มประเทศ OECD เพื่อเข้ารับการประเมินการสอบ PISA ด้านการเรียนรู้การอ่าน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
โดยทางโรงเรียนจุฬาภรณราชาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ในวันที่ 25 และ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/rMwR9PCsl6ac0LMa2

Scroll to Top