ต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้การต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น โดยทางโรงเรียนได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.google.com/share/AF1QipM7WF7XKwItTGJoMCIJoMsHNxnLhKtx5YDSLaVV1CMAx3s1GqyjY-EAhL8VL1A-vw?key=MjNCNGNmTDVtZUphQzJ2WWdsalBaRW1CSWhQZjZB

Scroll to Top