การจัดแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช “ร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาศาสตร์ เพื่อชาติและสังคม”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นภายใต้ชื่อเรื่องว่า “ร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาศาสตร์ เพื่อชาติและสังคม” และ เวลา 09.00 น. โดยมี ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียน นำผลงานทรงคุณค่าที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ระหว่างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งยังเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.google.com/share/AF1QipPardvCF5LRBxeXXEWWodbBpL09D-oDZmDzM0SZ5nXEzpPb2wfhmNMJpfEavalKhw?key=bUFmUEtaOEtMR2FoWTBBM3dZZFpMMzk2UzE5QlZ3