ต้อนรับคณะจาก Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้การต้อนรับคณะ อ่านต่อ …

การจัดแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช “ร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันวิทยาศาสตร์ เพื่อชาติและสังคม”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นภายใต้ช อ่านต่อ …