“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

“มันศาสตร์” เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มโสตทัศน์แคร์แมส จัดกิจกรรมโครงการ Music Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “มันศาสตร์ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ อาคารหอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่พึ่งยาเสพติดผ่านกิจกรรมประกวดการร้องเพลงเดี่ยว การแสดงวงดนตรี การเต้นแบบศิลปินเกาหลีใต้ (Cover Dance) นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากคณะครูและกิจกรรมภายในงาน สร้างความสุขสนุกสนานแก่นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นอย่างมาก

Scroll to Top