[หมดเขต]รับสมัครนักเรียนชั้นประถมฯ เข้าแข่งขันวาดภาพวิทย์ ในวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

วันวิชาการ ปีการศุึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ