คว้า 1 ใน 6 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น ปี 2560

คว้า 1 ใน 6 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น ปี 2560

เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด คว้ารางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ อันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยและรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

  1. นายกรีฑา ชนะกาญจน์ และเด็กหญิงศลิษา ภูขวัญทอง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. เด็กชายศิวพฤกษ์ ญาณสูตร์ ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  3. นางสาวณิชา พานแพน นางสาวมิญญา สุรญาณณ์ ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีนางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ และนายวัชระ ส้มแป้น เป็นครูผู้ควบคุมเข้าแข่งขัน

อ้างอิงผลการแข่งขัน

  1. ผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  3. ผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Scroll to Top