ไปต่อระดับชาติ! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

 โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(ดูผลการแข่งขันทั้งหมด)
27 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 2 7.41% 27

มีรายการได้ไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

 1. ภาษาไทย
  1. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
 2.  วิทยาศาสตร์
  1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
  2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
 3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  1. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
  2. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
 4. คอมพิวเตอร์
  1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
Scroll to Top