ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Scroll to Top