คว้าเหรียญทองแดง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ม.ต้น 2560

คว้าที่ 3 เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ม.ต้น 2560

นางสาวทิพรดา เบิกบาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับชนะเลิศเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ เด็กหญิงข้องเทพิน มีแก้ว และเด็กชายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนางสาวโสภา ทองประเสริฐ เป็นครูผู้ควบคุมเข้าแข่งขันให้กับนักเรียนทั้งสามคน

ผลการแข่งขัน จากเว็บไซต์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Scroll to Top