จภ.นศ. คว้า 2 เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์วิทย์ที่เกาหลีใต้

Semarang International Illustration Festival 2017

สิ่งประดิษฐ์ ReWaterPot  โดยนางสาวณัฏฐณิชา ชิตเจริญ และนางสาวธันยชนก ไพมณี และสิ่งประดิษฐ์ WallPanel 3-in-1  นายศุภพร กลับกลายดี และนายการัณยภาส ชาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เนื่องในงาน Seoul International Invention Fair 2017 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย เป็นครูที่ปรึกษา

นอกจากนี้ ยังมีสิงประดิษฐ์จากนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 56 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 18 ผลงาน และเหรียญทองแดง จำนวน 23 ผลงาน และรางวัล Special Prize อีกกว่า 20 ผลงาน

อ้างอิง https://www.dailynews.co.th/article/613872

Scroll to Top