คว้าที่ 4 หุ่นยนต์บังคับมือ U-15 ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560

ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ “PPG CHAINKILLER” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายคุณัชญ์ จุลษร เด็กชายจิรวัฒน์ จรา และเด็กชายศุภกร สันทัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560

และทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติ “Intercept” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เด็กชายวริทธิ์ธร คงหนู เด็กชายจิรภัทร เขื่อนเพชร และนายทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560 “Chaiyaphum Robot Contest 2017” ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ “นายกรัฐมนตรี” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีนายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น และครูธเนศ แซ่ด่าน เป็นครูผู้ควบคุมเข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน จากเว็บไซต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

Scroll to Top