ค่ายวิทย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคใต้ ปี 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดตรัง

Scroll to Top